Sở TN&MT Tỉnh Bắc Kạn: tổ chức lớp tập huấn sử dụng phần mềm TDOfice cho các đồng chí lãnh đạo Sở, lãnh đạo các đơn vị sự nghiệp cùng toàn thể cán bộ, công chức, viên chức các phòng ban thuộc Sở.

/Sở TN&MT Tỉnh Bắc Kạn: tổ chức lớp tập huấn sử dụng phần mềm TDOfice cho các đồng chí lãnh đạo Sở, lãnh đạo các đơn vị sự nghiệp cùng toàn thể cán bộ, công chức, viên chức các phòng ban thuộc Sở.

Sở TN&MT Tỉnh Bắc Kạn: tổ chức lớp tập huấn sử dụng phần mềm TDOfice cho các đồng chí lãnh đạo Sở, lãnh đạo các đơn vị sự nghiệp cùng toàn thể cán bộ, công chức, viên chức các phòng ban thuộc Sở.

By | 2018-03-05T10:59:42+00:00 Tháng Năm 6th, 2011|Tin Tân Dân JSC, Tin triển khai|0 Comments
Ngày 06/5/2011, Trung tâm CNTT&TT – Sở Thông tin và Truyền thông phối hợp với Sở TN&MT Bắc Kạn tổ chức lớp tập huấn sử dụng phần mềm TDOfice cho các đồng chí lãnh đạo Sở, lãnh đạo các đơn vị sự nghiệp cùng toàn thể cán bộ, công chức, viên chức các phòng ban thuộc Sở.

Đến dự và phát biểu tại buổi khai mạc đồng chí Ma Trương Thiêm, Phó Giám đốc Sở TN&MT nhấn mạnh: Hiện nay việc ứng dụng phần mềm TDOffice có vai trò quan trọng trong quản lý và điều hành công việc của lãnh đạo Sở, lãnh đạo các phòng ban, các đơn vị trực thuộc Sở, qua đó tiết kiệm chi phí, thời gian, nâng cao năng suất, hiệu quả làm việc, cải cách thủ tục hành chính từng bước góp phần tích cực vào việc hiện đại hóa ngành TN&MT của tỉnh.

http://sotnmt.backan.gov.vn/sotnmt/PublishingImages/2011/5-2011/ttttttttttttttttttttttt.jpg
Hệ chương trình Quản lý văn bản và Hồ sơ công việc Sở TN&MT  được sử dụng bằng Phần mềm TDOffice

Phầm mềm TDOffice nhằm mục đích tin học hóa các hoạt động trong công tác điều hành của lãnh đạo, các hoạt động tác nghiệp của cán bộ, chuyên viên trong cơ quan và tại các cơ quan đơn vị các cấp thông qua việc quản lý và theo dõi các văn bản đi và đến; xử lý văn bản, giải quyết công việc thông qua hồ sơ công việc của lãnh đạo, cán bộ, chuyên viên tại các cơ quan; trao đổi thông tin nội bộ, trao đổi thông tin với các cơ quan, tổ chức, cá nhân trong và ngoài cơ quan.
Tại lớp tập huấn, cán bộ, chuyên viên Trung Tâm CNTT&TT đã hướng dẫn các học viên những nội dung chính: Văn bản đến, văn bản đi, xử lý công việc, tra cứu văn bản …
Dự kiến trong 6 ngày (từ ngày 06 đến hết ngày 12/5/2011), các học viên sẽ được hướng dẫn tổng quan về lý thuyết, sau đó trực tiếp hướng dẫn thực hành ngay tại nơi làm việc./.

Theo Hoài Thu