Thị ủy Phổ Yên tổ chức hội nghị tập huấn phần mềm quản lý văn bản và điều hành tác nghiệp khối Đảng – TDOFFICE

/Thị ủy Phổ Yên tổ chức hội nghị tập huấn phần mềm quản lý văn bản và điều hành tác nghiệp khối Đảng – TDOFFICE

Thị ủy Phổ Yên tổ chức hội nghị tập huấn phần mềm quản lý văn bản và điều hành tác nghiệp khối Đảng – TDOFFICE

By | 2018-02-26T14:48:52+00:00 Tháng Mười Hai 20th, 2017|Tin triển khai|0 Comments

Ngày 20/12/2017, Thị ủy Phổ Yên phối hợp với Văn phong Tình ủy tổ chức hội nghị tập huấn sử dụng phần mềm Quản lý văn bản và điều hành tác nghiệp khối Đảng cho toàn thể cán bộ, chuyên viên của các Ban xây dựng Đảng thị xã, Văn phòng Thị ủy, Trung tâm Bồi dưỡng chính trị và cán bộ văn thư của Đảng ủy các xã, phường trên địa bàn.

Tại hội nghị tập huấn, các đại biểu được đơn vị tư vấn là công ty cổ phần tin học Tân Dân – đơn vị trực tiếp xây dựng phần mềm giới thiệu chung về hệ thống, nguyên tắc cơ bản ứng dụng phần mềm Quản lý văn bản và điều hành tác nghiệp khối Đảng, đào tạo chuyên môn theo quyền truy cập của từng học viên. Các đồng chí tham gia buổi tập huấn cũng được thực hành khai thác, xử lý phần mềm quản lý văn bản trên máy tính và được giải đáp những thắc mắc trong quá trình tổ chức thực hiện.
Qua lớp tập huấn nhằm tạo sự thay đổi cơ bản trong các quy trình xử lý thông tin, xử lý công việc của lãnh đạo, cán bộ, chuyên viên khối Đảng từ thị xã đến các xã, phường, góp phần thực hiện cải cách hành chính trong Đảng, đồng thời tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin, xây dựng hệ thống phần mềm về quản lý văn bản điện tử tập trung và tích hợp dữ liệu trong các cơ quan, đơn vị thông qua việc xử lý trên môi trường mạng để phục vụ cho công tác quản lý, điều hành thông suốt từ thị xã đến Đảng uỷ các xã, phường, qua đó, tiết kiệm thời gian, chi phí trong quản lý và xử lý thông tin.

Nguyễn Ngân