Sở Khoa học và Công nghệ Vĩnh Long: Triển khai Hệ thống quản lý văn bản và hồ sơ công việc – TDOffice

/Sở Khoa học và Công nghệ Vĩnh Long: Triển khai Hệ thống quản lý văn bản và hồ sơ công việc – TDOffice

Sở Khoa học và Công nghệ Vĩnh Long: Triển khai Hệ thống quản lý văn bản và hồ sơ công việc – TDOffice

By | 2018-03-07T15:28:52+00:00 Tháng Hai 20th, 2017|Tin Tân Dân JSC, Tin triển khai, Tin tức|0 Comments

Nhằm đảm bảo triển khai đồng bộ hệ thống thông tin quản lý văn bản chỉ đạo, điều hành trên phạm vi toàn tỉnh theo chỉ đạo của Uỷ ban nhân dân tỉnh Vĩnh Long, ngày 16/02/2017, Sở Khoa học và Công nghệ tổ chức tập huấn vận hành hệ thống quản lý văn bản và hồ sơ công việc cho toàn thể công chức, viên chức và người lao động trong đơn vị.

Tại đây, công chức, viên chức, người lao động được hướng dẫn kỹ thuật vận hành quy trình xử lý văn bản đến và văn bản đi phục vụ công tác quản lý, chỉ đạo, điều hành thống nhất (có phân cấp) thông qua môi trường internet. Từ nay, khi đi công tác hay ở bất cứ nơi đâu (có kết nối internet), bất kỳ lúc nào, các lãnh đạo, thủ trưởng đơn vị, các cán bộ, công chức, viên chức và người lao động vẫn có thể truy cập từ xa bằng điện thoại di động thông minh, máy tính bảng hay laptop để giải quyết công việc. Tuy việc ứng dụng văn phòng điện tử có nhiều ưu điểm hơn văn phòng truyền thống nhưng đòi hỏi tính liên tục và kỹ năng tin học, điều này cũng gây khó khăn trong quá trình triển khai. Mặt khác, do đây là phần mềm đang trong giai đoạn hoàn thiện nên còn nhiều bất cập, chưa phù hợp như: còn một số lỗi về kỹ thuật; quy trình xử lý, phát hành văn bản của đơn vị trực thuộc chưa đáp ứng tình hình thực tế…

Việc triển khai Hệ thống quản lý văn bản và hồ sơ công việc là một trong những nhiệm vụ quan trọng nằm trong lộ trình xây dựng Chính phủ điện tử nói chung và cải cách thủ tục hành chính nói riêng góp phần nâng hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước.

THANH SANG