Huyện ủy Bạch Thông: Hội nghị tập huấn phần mềm Quản lý văn bản và hồ sơ công việc TDOFFICE năm 2017

/Huyện ủy Bạch Thông: Hội nghị tập huấn phần mềm Quản lý văn bản và hồ sơ công việc TDOFFICE năm 2017

Huyện ủy Bạch Thông: Hội nghị tập huấn phần mềm Quản lý văn bản và hồ sơ công việc TDOFFICE năm 2017

By | 2018-02-05T11:50:06+00:00 Tháng Năm 31st, 2017|Tin triển khai|0 Comments
Ngày 31/5/2017, Thường thực Huyện ủy tổ chức Hội nghị tập huấn phần mềm Quản lý văn bản và điều hành tác nghiệp theo Kế hoạch số 63-KH/HU ngày 23 tháng 5 năm 2017 của Huyện ủy cho các đồng chí cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức khối Đảng – Đoàn thể huyện.

 

 Đại diện CTy CP tin học Tân Dân trực tiếp cung cấp, truyền đạt kiến thức về hệ thống phần mềm

Tại buổi tập huấn, cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức khối Đảng – Đoàn thể huyện đã được đơn vị tư vấn là Công ty cổ phần tin học Tân Dân trực tiếp cung cấp, truyền đạt những kiến thức và các thao tác đăng nhập hệ thống phần mềm Quản lý văn bản và điều hành tác nghiệp, cách quản lý công việc và xử lý công việc trên hệ thống phần mềm. Với mục đích ứng dụng hệ thống phần mềm Quản lý văn bản và Hồ sơ công việc phục vụ công tác chỉ đạo, điều hành; làm công cụ hỗ trợ cho cán bộ, công chức, viên chức trong việc theo dõi, quản lý công việc; tăng năng suất xử lý công việc, giảm thiểu thời gian và chi phí dành cho các công việc liên quan đến văn bản giấy, khắc phục tình trạng quên việc và xử lý công việc quá hạn. Xây dựng cơ sở dữ liệu trong quá trình triển khai, sử dụng phần mềm; tạo dựng kho văn bản, hồ sơ công việc điện tử phục vụ tra cứu, thống kê tình trạng xử lý văn bản và nhằm tăng cường trao đổi văn bản điện tử, giảm trao đổi giấy tờ trong điều hành, giải quyết công việc; giúp lãnh đạo theo dõi, điều hành và kiểm soát tình trạng xử lý công việc của các bộ phận, cán bộ, công chức, viên chức trong các cơ quan, đơn vị.

Đ/c Đồng Văn Lưu, Tỉnh ủy viên – Bí thư Huyện ủy phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị

Phát biểu chỉ đạo tại hội nghị đồng chí Đồng Văn Lưu, Tỉnh ủy viên – Bí thư Huyện ủy nhấn mạnh về vị trí, vai trò, ý nghĩa và tầm quan trọng của việc ứng dụng công nghệ thông tin trong việc quản lý, điều hành và xử lý công việc. Đặc biệt nhấn mạnh việc ứng dụng công nghệ thông tin trong sử dụng phần mềm Quản lý văn bản và Hồ sơ công việc sẽ góp phần nâng cao chất lượng, hiệu quả của cán bộ, công chức, viên chức thuộc cơ quan Huyện ủy, Ủy ban MTTQ và các đoàn thể huyện trong thực hiện chức trách, nhiệm vụ được giao. Đồng chí cũng tin tưởng rằng sau hội nghị tập huấn lần này, cán bộ, công chức, viên chức các cơ quan tham mưu, giúp việc Huyện ủy, UBMTTQ và các đoàn thể huyện sẽ đẩy mạnh việc ứng dụng công nghệ thông tin vào thực thi công vụ gắn với thực hiện cải cách hành chính trong công tác, qua đó sẽ giúp Thường trực, Ban Thường vụ Huyện ủy lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện thắng lợi nhiệm vụ chính trị của địa phương.

Tác giả:  Đức Hùy
Nguồn:  Đài TT-TH Bạch Thông