UBND Tỉnh Bắc Kạn: Chỉ đạo việc sử dụng Phần mềm quản lý văn bản và hồ sơ công việc-TDOffice, Phần mềm một cửa, một cửa liên thông và dịch vụ công mức độ cao

/UBND Tỉnh Bắc Kạn: Chỉ đạo việc sử dụng Phần mềm quản lý văn bản và hồ sơ công việc-TDOffice, Phần mềm một cửa, một cửa liên thông và dịch vụ công mức độ cao

UBND Tỉnh Bắc Kạn: Chỉ đạo việc sử dụng Phần mềm quản lý văn bản và hồ sơ công việc-TDOffice, Phần mềm một cửa, một cửa liên thông và dịch vụ công mức độ cao

By | 2018-03-13T10:02:59+00:00 Tháng Một 16th, 2018|Tin Tân Dân JSC|0 Comments

Ngày 11/01/2018, UBND tỉnh ban hành văn bản số 166/UBND-NCKSTT về việc sử dụng Phần mềm quản lý văn bản và hồ sơ công việc, Phần mềm một cửa, một cửa liên thông và dịch vụ công mức độ cao.

Tại văn bản, Ủy ban nhân dân tỉnh chỉ đạo:

1. Đối với việc sử dụng Phần mềm quản lý văn bản và hồ sơ công việc, yêu cầu các cơ quan, đơn vị sử dụng ở mức độ khá, trung bình, yếu (theo Phụ lục gửi kèm Văn bản số 1222/STTTT-CNTT ngày 28/12/2017) phải thực hiện đầy đủ các bước quy trình xử lý văn bản từ khi tiếp nhận đến ban hành, đảm bảo đồng bộ, thống nhất và hiệu quả, kể cả việc sử dụng chữ ký số để xử lý văn bản điện tử.

Yêu cầu các Sở, Ban, Ngành, Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố sử dụng chức năng theo dõi thực hiện nhiệm vụ được tích hợp với Phần mềm quản lý văn bản và hồ sơ công việc trong việc tiếp nhận, xử lý và báo cáo kết quả thực hiện nhiệm vụ do Ủy ban nhân dân tỉnh giao từ ngày 15/01/2017.

2. Đối với việc sử dụng Phần mềm một cửa, một cửa liên thông và dịch vụ công mức độ cao, yêu cầu các đơn vị hiện nay chưa đưa vào sử dụng (có danh sách kèm theo) khẩn trương đưa vào sử dụng để giải quyết hồ sơ thủ tục hành chính cho tổ chức, cá nhân theo đúng quy trình trước ngày 15/01/2018.

Đối với các đơn vị đã đưa Phần mềm vào sử dụng nhưng chưa cập nhật đầy đủ kết quả giải quyết hồ sơ thủ tục hành chính trên hệ thống so với hồ sơ giải quyết thực tế, yêu cầu thực hiện đầy đủ việc tiếp nhận, giải quyết hồ sơ thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của đơn vị trên Phần mềm để đảm bảo công tác theo dõi, thống kê báo cáo được đầy đủ, chính xác.

3. Giao Sở Thông tin và Truyền thông thường xuyên theo dõi, đôn đốc các cơ quan, đơn vị sử dụng Phần mềm Quản lý văn bản và hồ sơ công việc, Phần mềm một cửa, một cửa liên thông và dịch vụ công mức độ cao, báo cáo kịp thời về Ủy ban nhân dân tỉnh những khó khăn, vướng mắc trong quá trình tổ chức, thực hiện.

4. Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố chỉ đạo Ủy ban nhân dân các xã, phường, thị trấn trực thuộc thực hiện ý kiến chỉ đạo trên của Ủy ban nhân dân tỉnh.

Hương Lan