Ký kết Hợp đồng Mua sắm phần mềm quản lý, theo dõi tình hình ban hành văn bản quy phạm pháp luật

By | 2018-02-08T14:01:16+00:00 Tháng Mười 11th, 2017|Tin Tân Dân JSC|0 Comments
Chiều ngày 11/10/2017, tại Trụ sở Văn phòng Dự án Phát triển lập pháp quốc gia (NLD), số 53 Quang Trung, Hai Bà Trưng, Hà Nội đã diễn ra lễ ký kết Hợp đồng kinh tế gói thầu Mua sắm phần mềm quản lý, theo dõi tình hình ban hành văn bản quy phạm pháp luật.
Hợp đồng được ký kết giữa Văn phòng Dự án NLD, đại diện là ông Jacob Gammelgaard, Giám đốc thường trú NLD tại Việt Nam và Công ty Cổ phần tin học Tân Dân, đại diện là ông Nguyễn Vũ Quỳnh, Phó Giám đốc. Tham dự lễ ký kết còn có đại diện Vụ Các vấn đề chung về xây dựng pháp luật, Cục Công nghệ thông tin và Ban Quản lý dự án chuyên trách của Bộ Tư pháp.
Đây là hoạt động nằm trong chuỗi kế hoạch hoạt động của Dự án NLD nhằm hỗ trợ Bộ Tư pháp trong việc quản lý, theo dõi tình hình ban hành văn bản quy phạm pháp luật. Phần mềm là một hệ thống ứng dụng web cho phép cán bộ soạn thảo văn bản quy phạm pháp luật, các nhà hoạch định và quản lý xây dựng văn bản pháp luật (soạn thảo mang tính phối hợp) thông qua quá trình tham khảo và quy chiếu các văn bản pháp luật khác (quản lý văn bản) theo nhiệm vụ được giao (công việc) và đảm bảo thực hiện báo cáo (quản lý dự án) một cách kịp thời. Nội dung chủ yếu là thực hiện một công cụ theo dõi quy trình soạn thảo văn bản quy phạm pháp luật. Đối với nội dung này, trong giai đoạn 1, các văn bản cần theo dõi là văn bản quy định chi tiết thi hành luật, pháp lệnh giao cho các cơ quan Trung ương thực hiện. Trong tương lai (giai đoạn 2) ứng dụng này sẽ phải hỗ trợ theo dõi tất cả các văn bản quy phạm pháp luật ở Trung ương và văn bản quy định chi tiết thi hành luật, pháp lệnh giao cho địa phương soạn thảo.
Hợp đồng sẽ được thực hiện trong 200 ngày kể từ ngày Hợp đồng có hiệu lực (không kể thời gian bảo hành); mọi thủ tục thanh lý Hợp đồng phải được hoàn thành trước ngày 30/9/2018. Để triển khai thực hiện Hợp đồng, Bên Văn phòng Dự án NLD (bên A) sẽ có trách nhiệm phối hợp với Bộ Tư pháp thực hiện việc cung cấp đầy đủ, chính xác, kịp thời các thông tin, tài liệu về chức năng, quy trình nghiệp vụ và tạo điều kiện thuận lợi cho Cổ phần tin học Tân Dân (Bên B) thực hiện công việc của mình trong phạm vi Hợp đồng; cử các cán bộ phối hợp với bên B trong quá trình thực hiện, triển khai hợp đồng; cùng Bên B phân tích các yêu cầu phát sinh (nếu có) trong quá trình triển khai thử nghiệm để có phương án xử lý phù hợp và thống nhất giữa hai bên; phối hợp với Bên B trong việc cài đặt và vận hành thử nghiệm; phối hợp với Bên B nghiệm thu các hạng mục công việc, nghiệm thu tổng thể; phối hợp với Bên B trong việc đưa hệ thống vào hoạt động. Còn Bên Công ty Cổ phần tin học Tân Dân sẽ có trách nhiệm thực hiện đầy đủ các công việc cho Bên A và Bộ Tư pháp theo đúng nội dung Hợp đồng; tiến hành khảo sát hạ tầng CNTT, quy trình nhiệp vụ, phân tích thiết kế tại Bộ Tư Pháp và các Bộ, ngành có liên quan; cùng Bên A và Bộ Tư pháp thực hiện việc kiểm tra và thử nghiệm hệ thống, hiệu chỉnh các lỗi phần mềm phát hiện trong quá trình kiểm tra và thử nghiệm hệ thống; đào tạo, chuyển giao công nghệ cho Bộ Tư pháp theo đúng quy định tại Điều 10 của Hợp đồng…
Hợp đồng này sẽ có hiệu lực sau 05 ngày, kể từ ngày ký Hợp đồng (11/10/2017).