Khách hàng tiêu biểu 2018-03-21T09:39:19+00:00
Đơn vị đã triển khai của TDOffice

Tỉnh ủy Thái Nguyên

Tỉnh ủy Thái Nguyên

Hệ chương trình Quản lý văn bản và điều hành được triển khai tại Tỉnh ủy Thái Nguyên năm 2017

Đơn vị đã triển khai của TDOffice

Tỉnh ủy Quảng Nam

Tỉnh ủy Quảng Nam

Hệ chương trình Quản lý văn bản và điều hành được triển khai tại Tỉnh ủy Quảng Nam năm 2017

Đơn vị đã triển khai của TDOffice

Tỉnh ủy Bắc Kạn

Tỉnh ủy Bắc Kạn

Hệ chương trình Quản lý văn bản và điều hành được triển khai tại Tỉnh ủy Bắc Kạn từ tháng 04 năm 2017

Đơn vị đã triển khai của TDOffice

Tỉnh ủy Quảng Ninh

Tỉnh ủy Quảng Ninh

Hệ chương trình Quản lý văn bản và điều hành được triển khai tại Tỉnh ủy Quảng Ninh từ năm 2014 đến nay

Đơn vị đã triển khai của TDOffice

Tỉnh ủy Thanh Hóa

Tỉnh ủy Thanh Hóa

Hệ chương trình Quản lý văn bản và điều hành được triển khai tại Tỉnh ủy Thanh Hóa năm 2017

Đơn vị đã triển khai của TDOffice

Tỉnh ủy Hà Tĩnh

Tỉnh ủy Hà Tĩnh

Hệ chương trình Quản lý văn bản và điều hành được triển khai tại Tỉnh ủy Hà Tĩnh tháng …/20….

Đơn vị đã triển khai của TDOffice

Ban Tổ chức Thành ủy Hà Nội

BTC Thành ủy Hà Nội

Hệ chương trình Quản lý văn bản và điều hành được triển khai tại Ban Tổ chức Thành ủy Hà Nội tháng …/20….

Đơn vị đã triển khai của TDOffice

Quận ủy Nam Từ Liêm

Quận ủy Nam Từ Liêm

Hệ chương trình Quản lý văn bản và điều hành được triển khai tại Quận ủy Nam Từ Liêm  tháng …/20….

Đơn vị đã triển khai của TDOffice

Quận ủy Long Biên

Quận ủy Long Biên

Hệ chương trình Quản lý văn bản và điều hành được triển khai tại Quận ủy Long Biên tháng …/20….

Đơn vị đã triển khai của TDOffice

...

...

Hệ chương trình Quản lý văn bản và điều hành còn được triển khai tại nhiều đơn vị khối Đảng khác.

Thành phố Hà Nội

Thành phố Hà Nội

Hệ chương trình Quản lý văn bản và điều hành được triển khai tại Thành phố Hà Nội

Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn

Bộ NN&PTNT

Triển khai TDOffice tại Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn

Bộ Nội vụ

Bộ Nội vụ

Hệ chương trình Quản lý văn bản và điều hành được triển khai tại Bộ Nội vụ tháng …/20….

Trung ương Hội Nông dân Việt Nam

TW Hội Nông dân Việt Nam

Triển khai TDOffice tại Trung ương Hội Nông dân Việt Nam

Tỉnh Bắc Kạn

Tỉnh Bắc Kạn

Hệ chương trình Quản lý văn bản và điều hành được triển khai tại Tỉnh Bắc Kạn tháng …/20….

Tỉnh Hà Tĩnh

Tỉnh Hà Tĩnh

Triển khai tại Tỉnh Hà Tĩnh (Triển khai tại Văn phòng UBND tỉnh; một số Sở ban ngành, huyện, thành phố)

Tỉnh Điện Biên

Tỉnh Điện Biên

Hệ chương trình Quản lý văn bản và điều hành được triển khai tại Tỉnh Điện Biên tháng …/20…. 

Tỉnh Quảng Bình

Tỉnh Quảng Bình

Hệ chương trình Quản lý văn bản và điều hành được triển khai tại Tỉnh Quảng Bình tháng …/20…. 

Tỉnh Ninh Thuận

Tỉnh Ninh Thuận

Hệ chương trình Quản lý văn bản và điều hành được triển khai tại Tỉnh Ninh Thuận tháng …/20…. 

Tỉnh Thanh Hóa

Tỉnh Thanh Hóa

Hệ chương trình Quản lý văn bản và điều hành được triển khai tại Tỉnh Thanh Hóa tháng …/20…. 

Tỉnh Vĩnh Long

Tỉnh Vĩnh Long

Hệ chương trình Quản lý văn bản và điều hành được triển khai tại Tỉnh Vĩnh Long tháng …/20…. 

Tỉnh Bắc Giang

Tỉnh Bắc Giang

Hệ chương trình Quản lý văn bản và điều hành được triển khai tại Tỉnh Bắc Giang tháng …/20…. 

Tỉnh Phú Yên

Tỉnh Phú Yên

Triển khai tại Tỉnh Phú Yên (Triển khai tại hơn 20 Sở ban ngành, huyện, thành phố trên địa bàn tỉnh)

Tỉnh Hưng Yên

Tỉnh Hưng Yên

Triển khai tại Tỉnh Hưng Yên (Triển khai tại Văn phòng UBND tỉnh; Sở Giao thông vận tải)

Tỉnh Quảng Ninh

Tỉnh Quảng Ninh

Triển khai tại Tỉnh Quảng Ninh tháng …/20…. (Triển khai tại Văn phòng UBND tỉnh; một số Sở ban ngành)

Tỉnh Vĩnh Phúc

Tỉnh Vĩnh Phúc

Triển khai tại Tỉnh Vĩnh Phúc tháng …/20…. (Triển khai tại Văn phòng UBND tỉnh; một số Sở ban ngành)

Tỉnh Lâm Đồng

Tỉnh Lâm Đồng

Triển khai tại Tỉnh Lâm Đồng tháng …/20…. (Triển khai tại Văn phòng UBND tỉnh; một số Sở ban ngành)

............

..............

Hệ chương trình Quản lý văn bản và điều hành còn được triển khai tại nhiều đơn vị khối chính quyền khác

Kiểm toán nhà nước

Kiểm toán nhà nước

Hệ chương trình Quản lý văn bản và điều hành được triển khai tại Kiểm toán nhà nước tháng …/20….

Đại học Lâm nghiệp

Đại học Lâm nghiệp

Hệ chương trình Quản lý văn bản và điều hành được triển khai tại Đại học Lâm nghiệp tháng …/20….

Công ty Cổ phần tư vấn Xây dựng Điện 1

Công ty Cổ phần tư vấn Xây dựng Điện 1

Triển khai tại Công ty Cổ phần tư vấn Xây dựng Điện 1 tháng …/20….

Công ty Cổ phần Đầu tư và Xây dựng Xuân Mai

Công ty Cổ phần Đầu tư và Xây dựng Xuân Mai

Triển khai tại Công ty Cổ phần Đầu tư và Xây dựng Xuân Mai tháng …/20….

Tập đoàn Phúc Sơn

Tập đoàn Phúc Sơn

Hệ chương trình Quản lý văn bản và điều hành được triển khai tại Tập đoàn Phúc Sơn năm 2016

Công ty CP BOT Bắc Giang - Lạng Sơn

Công ty CP BOT Bắc Giang - Lạng Sơn

Hệ chương trình Quản lý văn bản và điều hành được triển khai tại Công ty CP BOT Bắc Giang – Lạng Sơn năm 2016

Bệnh viện Đa khoa Vĩnh Phúc

Bệnh viện Đa khoa Vĩnh Phúc

Hệ chương trình Quản lý văn bản và điều hành được triển khai tại Bệnh viện Đa khoa Vĩnh Phúc năm 2017

.......

........

Hệ chương trình Quản lý văn bản và điều hành được triển khai tại nhiều công ty, tổ chức khác ….